Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 03 năm 2022

  • 09-02-2023
  • (03)

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Đây là nội dung tại Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật...

Xem thêm

Bản tin pháp luật tháng 02 năm 2022

  • 09-02-2023
  • (03)

Sửa quy định ghi tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trên nhãn trang thiết bị y tế Chính phủ ban hành Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0