Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 05 năm 2022

  • 09-02-2023
  • (03)

Quy định mới về cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Nội dung này được quy định tại Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa...

Xem thêm

Bản tin pháp luật tháng 04 năm 2022

  • 09-02-2023
  • (03)

Quy định mức chi xúc tiến, quảng bá du lịch từ NSNN Thông tư 12/2022/TT-BTC hướng dẫn nội dung và mức chi từ NSNN để thực hiện nhiệm vụ xúc...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0