Pháp luật Doanh nghiệp

Người lao động khi gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp phải đảm bảo nội dung nào?

  • 09-04-2024
  • (03)

Khi nào doanh nghiệp được coi là phá sản? Theo khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014 quy định về khái niệm phá sản như sau: “2. Phá sản là...

Xem thêm

Hậu quả pháp lý khi góp không đủ vốn đã đăng ký khi thành lập doanh nghiệp là gì?

  • 08-04-2024
  • (03)

Thời hạn góp vốn đã đăng ký khi thành lập doanh nghiệp trong bao lâu? Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 47, khoản 2 Điều 75 và khoản 1 Điều...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0