Pháp luật Lao động

Hồ sơ nhận tiền bảo hiểm sau khi xuất viện của người lao động gồm những giấy tờ gì?

  • 02-04-2024
  • (03)

Đối tượng hưởng chế độ ốm đau - Người lao động là công dân Việt Nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định gồm: Người lao...

Xem thêm

Chức năng của Trung tâm giới thiệu việc làm

  • 25-03-2024
  • (03)

Trung tâm giới thiệu việc làm là gì? Căn cứ khoản 2 Điều 60 Luật Việc làm 2013 về điều khoản chuyển tiếp quy định: Trung tâm giới thiệu việc...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0