Pháp luật Lao động

Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ được quy định như thế nào?

  • 22-03-2024
  • (03)

Chế độ thai sản là gì? Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng (bao gồm cả lao...

Xem thêm

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là gì?

  • 21-03-2024
  • (03)

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là gì? Chốt sổ bảo hiểm xã hội là việc tất toán và chấm dứt quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người lao...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0