Tin tức

Tin tức

Tư vấn Pháp luật

Kiến thức pháp luật

Bản tin pháp luật

Pháp luật Doanh nghiệp

Công ty hợp danh được có tối đa bao nhiêu thành viên góp vốn?

 • 11-04-2024
 • (03)

Công ty hợp danh là gì? Luật doanh nghiệp Việt Nam từ khi ra đời đến nay không đưa ra một định nghĩa khái quát về công ty hợp danh mà xây dựng khái niệm dưới dạng liệt kê các đặc điểm cơ bản của công ty hợp danh. Theo đó, tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng...

Pháp luật Sở hữu trí tuệ

Tác quyền là gì?

 • 03-04-2024
 • (03)

Tác quyền là gì? Tác quyền hay còn được biết đến tên gọi là quyền tác giả. Nếu phân tích thuật ngữ này có thể thấy "tác" ở đây là tác giả, chính vì thế ta có thể hiểu tác quyền chính là quyền của người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra...

Pháp luật Đất đai

Trường hợp nào phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất?

 • 26-02-2024
 • (03)

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Luật đất đai năm 2013 không đưa ra một khái niệm cụ thể về chuyển mục đích sử dụng đất mà chỉ đề cập đến các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và một số trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì người sở hữu đất mới được chuyển mục...

Pháp luật Hôn nhân gia đình

Người chuyển giới có quyền đăng ký kết hôn không?

 • 29-02-2024
 • (03)

Đăng ký kết hôn là gì? Kết hôn là việc xác lập quan hệ vợ chồng theo các quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Vì vậy, khi kết hôn, người kết hôn phải tuân thủ các quy định về điều kiện kết hôn và phải thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014, việc kết...

Pháp luật Hình sự

Phân biệt vùng miền có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác không?

 • 22-02-2024
 • (03)

Thực trạng phân biệt vùng miền trên mạng xã hội? Kì thị, phân biệt vùng miền Bắc - Nam, thành thị với nông thôn…. đây không phải vấn đề mới. Thế nhưng, trên thực tế, sự kì thị vùng miền vẫn còn âm ỉ trong một bộ phận những người có suy nghĩ lệch lạc. Mỉa mai, châm chọc phân biệt về từng vùng miền, thậm chí nói lái, công kích bằng những ngôn từ miệt thị - hiện tượng...

Pháp luật Dân sự

Tổ chức nào được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử?

 • 12-04-2024
 • (03)

Chứng thực chữ ký điện tử là gì? Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video...) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký điện tử được sử dụng trong các giao dịch điện tử. Xuất phát từ thực tế, chữ ký điện tử cũng cần đảm bảo các chức năng: xác định được người chủ của một dữ liệu nào đó: văn bản, ảnh,...

Pháp luật Đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam có bắt buộc phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước không?

 • 19-01-2024
 • (03)

Thế nào là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo? Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo như sau: Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh...

Pháp luật Lao động

Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội đủ, người lao động tự đóng những tháng chưa đóng được không?

 • 19-04-2024
 • (03)

Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động? Căn cứ theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có thể thấy rằng người sử dụng lao động có rất nhiều trách nhiệm trong việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trách nhiệm đó bao gồm: Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng...

Pháp luật Thuế

Phân biệt các loại thuế khi kinh doanh

 • 12-07-2023
 • (03)

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phải nộp các loại thuế, phí, lệ phí sau đây: Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Một loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập của một tổ chức hoặc pháp nhân.  Thuế thu nhập doanh nghiệp đánh vào thu nhập mà doanh nghiệp có được trong kỳ tính thuế sau khi trừ các khoản chi phí tạo ra thu nhập. Bằng cách này, doanh...

Pháp luật khác

Thủ tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

 • 19-04-2024
 • (03)

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Căn cứ theo điều 4 khoản 3 Luật Việc Làm 2013 về giải thích từ ngữ có nêu rõ khái niệm bảo hiểm thất nghiệp như sau: "4. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất...

google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0