Tư vấn Pháp luật

Kiến thức pháp luật

Pháp luật Doanh nghiệp

Tạm dừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo có bị xử phạt không?

 • 01-08-2022
 • (03)

Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động kinh doanh có phải thông báo không? Doanh nghiệp khi muốn tạm ngừng kinh doanh thì căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 thì phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Bên cạnh theo quy...

Pháp luật Sở hữu trí tuệ

Hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

 • 04-08-2022
 • (03)

Khi nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, chủ đơn có thể lựa chọn một trong các hình thức nộp đơn sau: Nộp đơn trực tiếp Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể: Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Văn phòng...

Pháp luật Đất đai

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất ở đâu?

 • 05-08-2022
 • (03)

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất ở đâu? Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP quy định chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng...

Pháp luật Hôn nhân gia đình

Xác định phần di sản thừa kế

 • 12-08-2022
 • (03)

1. Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế...

Pháp luật Hình sự

Có phải chịu trách nhiệm hình sự khi gây tai nạn giao thông?

 • 15-08-2022
 • (03)

Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015) quy định như sau: “1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000...

Pháp luật Dân sự

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người gây thiệt hại đã chết

 • 02-08-2022
 • (03)

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của A (trong đó có khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng) Khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường...

Pháp luật Đầu tư

Xác định dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu

 • 02-08-2022
 • (03)

Tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có...

Pháp luật Lao động

Nghỉ việc chưa đủ 1 năm có được lĩnh BHXH một lần?

 • 30-07-2022
 • (03)

Tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định người lao động mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: "a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3, Điều 54 của Luật BHXH mà...

Pháp luật Thuế

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ hoa hồng, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; cho thuê tài sản

 • 02-08-2022
 • (03)

Điều 17 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định: Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định bằng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhân (×) với thuế suất. Doanh thu Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định như doanh thu làm căn cứ tính thuế từ hoạt động kinh doanh của cá nhân cư trú theo...

Pháp luật khác

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam phải có những giấy tờ gì?

 • 30-07-2022
 • (03)

Theo quy định tại Điều 28 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, khi làm thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam công dân Việt Nam phải nộp 03 bộ hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, trong đó có Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định và các loại giấy tờ có liên quan. Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam Các giấy tờ trong hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam bao...