Pháp luật khác

Phụ cấp chống dịch có tính thuế thu nhập cá nhân?

  • 12-09-2022
  • (03)

Phụ cấp chống dịch có tính thuế thu nhập cá nhân? Căn cứ điểm b.4, b.11 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, các khoản thu nhập từ tiền...

Xem thêm

Công ty bảo hiểm nào được phép kinh doanh tại Việt Nam?

  • 07-09-2022
  • (03)

Kinh doanh bảo hiểm là gì? Theo khoản 2 Điều 4 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022, kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0