Pháp luật Sở hữu trí tuệ

Điểm nổi bật của bảng phân loại Nice 12 là gì? 

  • 12-01-2024
  • (03)

Bảng phân loại Nice là gì? Bảng phân loại Nice hay Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ trong tiếng Anh gọi là: Nice Classification - NCL. Bảng phân loại Nice...

Xem thêm

Quy định về đăng ký bảo hộ giống cây trồng?

  • 10-01-2024
  • (03)

Điều kiện bảo hộ đối với giống cây trồng Giống cây trồng được bảo hộ phải là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển,...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0