Pháp luật Sở hữu trí tuệ

QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU RA SAO?

  • 20-11-2023
  • (03)

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải đáp ứng những yêu cầu nào? * Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp quy định tại Điều 100 Luật...

Xem thêm

VIỆT NAM CÓ ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC NỘP ĐƠN ĐẦU TIÊN KHÔNG?

  • 20-11-2023
  • (03)

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên là gì? Theo quy định tại Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) 2005 được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Luật...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0