Pháp luật Dân sự

Bồi thường tổn thất tinh thần là gì?

  • 21-12-2023
  • (03)

Bồi thường tổn thất tinh thần là gì? Có thể hiểu tổn thất về tinh thần là việc sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm mà người bị...

Xem thêm

Trường hợp nào phải đổi CCCD từ 01/7/2024?

  • 21-12-2023
  • (03)

Căn cước công dân là gì? Theo khoản 1 Điều 3 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định như sau: Căn cước công dân là thông tin cơ bản về...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0