Pháp luật Dân sự

Người hưởng thừa kế theo quy định gồm những ai?

  • 09-09-2022
  • (03)

Ai được hưởng thừa kế theo quy định hiện nay? Căn cứ quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 ghi nhận hướng dẫn về hàng thừa kế như...

Xem thêm

Trốn nghĩa vụ quân sự phải chịu trách nhiệm gì?

  • 08-09-2022
  • (03)

Nghĩa vụ quân sự là gì? Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì nghĩa vụ quân sự được hiểu là nghĩa vụ vẻ vang của công...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0