Tư vấn Pháp luật

Hành vi gây ảnh hưởng đến sức khỏe chung của khu dân cư

  • 12-09-2022
  • (03)

Theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi...

Xem thêm

P ra lệnh cho đồng bọn ép H sử dụng ma tuý, P phạm tội gì?

  • 12-09-2022
  • (03)

Hành vi dùng vũ lực của P để bắt H phải miễn cưỡng sử dụng ma tuý đã phạm vào tội cưỡng bức, người khác sử dụng trái phép chất ma tuý và tội...

Xem thêm