Tư vấn Pháp luật

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép cho thuê lại lao động?

  • 19-02-2024
  • (03)

Cho thuê lại lao động là gì? Theo khoản 1 Điều 52 Bộ luật Lao động 2019, cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với...

Xem thêm

Trường hợp cho thuê lại lao động?

  • 19-02-2024
  • (03)

Cho thuê lại lao động là gì? Căn cứ theo khoản 1 Điều 52 Bộ luật Lao động 2019, cho thuê lại lao động được hiểu là việc người lao động giao kết...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0