Tư vấn Pháp luật

Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông ai có thực quyền cao hơn?

  • 25-05-2024
  • (03)

Thanh tra giao thông là ai? Theo Điều 86 Luật giao thông đường bộ 2008 có thể hiểu, thanh tra giao thông là thanh tra đường bộ. Thanh tra giao thông (thanh...

Xem thêm

Thông chốt nồng độ cồn là gì?

  • 24-05-2024
  • (03)

Thông chốt nồng độ cồn là gì? Thông chốt nồng độ cồn là hành vi của những cá nhân không chấp hành hiệu lện của cảnh sát giao thông về việc kiểm...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0