Pháp luật Hôn nhân gia đình

Vì sao cấm kết hôn trong phạm vi ba đời?

  • 06-02-2024
  • (03)

Thế nào là những người có họ trong phạm vi ba đời? Định nghĩa về những người có họ trong phạm vi ba đời được quy định tại Điều 3 Luật Hôn...

Xem thêm

Có được nhờ đăng ký kết hôn hộ không?

  • 06-02-2024
  • (03)

Điều kiện để đăng ký kết hôn được quy định như thế nào? Căn cứ Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn như...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0