Pháp luật Hôn nhân gia đình

Tài sản được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung hay riêng?

  • 30-08-2022
  • (03)

Căn cứ khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau: - Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản...

Xem thêm

Vợ đang mang thai có được ly hôn đơn phương không?

  • 30-08-2022
  • (03)

Mặt khác tại Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc đơn phương ly hôn như sau: "Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn 1....

Xem thêm