Pháp luật Hôn nhân gia đình

Cha và mẹ ly hôn thì điều kiện thay đổi người nuôi con như thế nào?

  • 30-08-2022
  • (03)

Điều kiện thay đổi người nuôi con sau khi ly hôn là gì? Căn cứ tại khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc thay đổi...

Xem thêm

Có được ủy quyền để tham gia ly hôn?

  • 30-08-2022
  • (03)

Quy định pháp luật về ly hôn Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn thuộc về chủ thể nào? Căn cứ theo Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình, quyền yêu cầu...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0