Kiến thức pháp luật

Quy định về quảng cáo dịch vụ pháp lý của Luật sư

  • 19-09-2022
  • (03)

Luật sư là ai? Theo quy định tại Điều 2 Luật luật sư năm 2006 thì Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật...

Xem thêm

Trách nhiệm kê khai, nộp thuế của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử

  • 16-09-2022
  • (03)

Hiện trạng của việc quản lý thế đối với những cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử là gì? Trước khi Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa...

Xem thêm
google-site-verification=FdHkougKTrRrFQrZqZesf-nTzaI2FY8X0D4qig42xM0