Kiến thức pháp luật

Chính sách về đầu tư kinh doanh trong Luật Đầu tư năm 2020

  • 16-08-2022
  • (03)

Quyền được đầu tư kinh doanh Trong khoa học pháp lý, đầu tư là việc “nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh”. Trong...

Xem thêm

Giải pháp bảo vệ quyền của cổ đông trong công ty cổ phần

  • 16-08-2022
  • (03)

Bảo vệ cổ đông và cơ sở bảo vệ quyền của cổ đông trong công ty cổ phần Bảo vệ cổ đông trong công ty cổ phần (CTCP) được hiểu là các hoạt động...

Xem thêm